Zaklinanie rzeczywistości | promocja książki prof. Andrzeja Gwoździa

Wydarzenie: Zaklinanie rzeczywistości | promocja książki prof. Andrzeja Gwoździa

Kino AMOK oraz Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego zapraszają na promocję nowej książki prof. dr hab. Andrzeja Gwoździa pt. „Zaklinanie rzeczywistości. Filmy niemieckie i ich historie 1933–1949” oraz na pokaz filmu wybranego przez autora książki.

Książka ukazuje dynamikę światów wyobrażonych niemieckiego kina. Ważniejsze od rygoru historyczno-filmowego są tu mechanizmy i style porozumienia twórców, producentów, decydentów z widzami, które autor wyłania w obrębie kinematografii nazistowskiej oraz zróżnicowanych kultur filmowych powojennych stref okupacyjnych Niemiec. Podejście takie sprzyja dostrzeganiu rozmaitych konfiguracji faktów i zjawisk kulturowych, niesprowadzalnych do jednego tylko modelu dziejów kina, na czoło wysuwając rożne porządki splotu medialno-kulturowego. Obok części autorskiej książka zawiera wybór kilkunastu tekstów źródłowych kontekstualizujących autorski wywód.

Andrzej Gwóźdź– Profesor na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, kierownik Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach (Instytut Nauk o Kulturze na Wydziale Filologicznym). Stypendysta wielu instytucji europejskich (m.in. Fundacji im. Alexandra von Humboldta i Fundacji Volkswagena w Niemczech), profesor gościnny uniwersytetu w Konstancji, wykładał także w Szanghaju, Austrii, Holandii i w Czechach.

Jego zainteresowania naukowe obejmują antropologię audiowizualności i kulturę mediów – w tym semiotykę kina i przekaźników elektronicznych, historię kina niemieckiego oraz dzieje kultury filmowej na Górnym Śląsku. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu medioznawstwa i filmoznawstwa.

Spotkanie poprowadzi dr Ilona Copik

Bilety: 12 zł (normlany) 10zł (ulgowy)