Młodzieżowa Akademia Filmowa

OGLĄDAMY – SŁUCHAMY – ROZMAWIAMY

Młodzieżowa Akademia Filmowa to cykl projekcji filmowych połączonych z wykładami, warsztatami i rozmowami o filmie. Nasza propozycja skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Starannie wybieramy filmy, które oprócz walorów artystycznych, wpisują się w edukacyjne treści podstawy programowej.

Program uwzględnia bieżące problemy obecne w szeroko pojętej przestrzeni społecznej i kulturowej. Młody człowiek: uczy się świadomego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, zdobywa wiedzę o dorobku światowej kinematografii, rozwija kompetencje medialne, kształtuje i rozwija gust estetyczny, rozbudza ciekawość poznawczą, poszerza wiedzę w zakresie edukacji historycznej, przyrodniczej, językowej, kształtuje system wartości, pogłębia rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny, uczy się właściwego zachowania w miejscach kultury…

Prelekcje prowadzone przez doświadczonych specjalistów, przybliżają konteksty filmów. Dają narzędzia, dzięki którym uczniowie będą potrafili lepiej je rozumieć i interpretować.

Zajęcia odbywają się od października do czerwca. Zapraszamy na cały cykl lub na pojedyncze spotkania.

Laureat Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej  w kategorii EDUKACJA FILMOWA.

Dwukrotnie zostaliśmy tak znacząco docenieni i zauważeni. W roku 2013 kino AMOK otrzymało nagrodę dla NAJLEPSZEGO KINA, a w roku 2017 dla NAJLEPSZEJ EDUKACJI FILMOWEJ w Polsce.

————————————————————————————————–

PROGRAM

Szkoły podstawowe kl. 1-3

Szkoły podstawowe kl. 4-6

Szkoły podstawowe kl. 7-8

Szkoły ponadpodstawowe

————————————————————————————————-

Ceny:

jedno spotkanie (wykład + film): 15 zł/uczeń | 1 zł opiekun grupy/klasy

trzy (lub więcej) spotkania wykupione jednorazowo (wykład + film): 13 zł/uczeń | 1 zł opiekun grupy/klasy

Zgłoszenia – biuro kina: 32 238 25 01 | biuro@amok.gliwice.pl

Wpłaty – kasa kina: 32 231 56 99 | kasa@amok.gliwice.pl

Newsletter

zapisz się