Młodzieżowa Akademia Filmowa

OGLĄDAMY – SŁUCHAMY – ROZMAWIAMY

Młodzieżowa Akademia Filmowa to cykl projekcji filmowych połączonych z wykładami, warsztatami i rozmowami o filmie. Nasza propozycja skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Starannie wybieramy filmy, które oprócz walorów artystycznych, wpisują się w edukacyjne treści podstawy programowej.

Program uwzględnia bieżące problemy obecne w szeroko pojętej przestrzeni społecznej i kulturowej. Młody człowiek: uczy się świadomego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, zdobywa wiedzę o dorobku światowej kinematografii, rozwija kompetencje medialne, kształtuje i rozwija gust estetyczny, rozbudza ciekawość poznawczą, poszerza wiedzę w zakresie edukacji historycznej, przyrodniczej, językowej, kształtuje system wartości, pogłębia rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny, uczy się właściwego zachowania w miejscach kultury…

Prelekcje prowadzone przez doświadczonych specjalistów, przybliżają konteksty filmów. Dają narzędzia, dzięki którym uczniowie będą potrafili lepiej je rozumieć i interpretować.

Kino Amok od ponad 25. lat prowadzi autorski projekt edukacji medialnej – Młodzieżowa Akademia Filmowa. W każdym roku szkolnym bierze w nim udział około 20. tysięcy dzieci i młodzieży.

Laureat Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej  w kategorii EDUKACJA FILMOWA.

Dwukrotnie zostaliśmy tak znacząco docenieni i zauważeni. W roku 2013 kino AMOK otrzymało nagrodę dla NAJLEPSZEGO KINA, a w roku 2017 dla NAJLEPSZEJ EDUKACJI FILMOWEJ w Polsce.

————————————————————————————————–

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FILMOWA  w nowej rzeczywistości

Co pozostaje niezmienne:

  • zapisy od września, spotkania od października
  • dbałość o wysoki poziom merytoryczny i artystyczny, dobór filmów, tematów i wykładowców
  • nasze zaangażowanie w tworzenie i funkcjonowanie projektu
  • kompatybilność z podstawą programową
  • sens uczestnictwa w zajęciach MAF, gdzie młody człowiek; uczy się świadomego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, zdobywa wiedzę o dorobku światowej kinematografii, rozwija kompetencje medialne, kształtuje i rozwija gust estetyczny, rozbudza ciekawość poznawczą, poszerza wiedzę w zakresie wielu przedmiotów i dziedzin życia, kształtuje system wartości, pogłębia rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny, uczy się właściwego zachowania w miejscach kultury…

Co nowego:

  • nowe filmy, tematy, nowi wykładowcy (oczywiście nie wszyscy)
  • zamiast programu rocznego, co miesiąc nowe propozycje dla danej grupy wiekowej
  • w miejsce papierowej książeczki informacja online
  • spotkania w mniejszych grupach
  • zachowanie wszystkich obecnie obowiązujących wytycznych sanitarnych

Drodzy  Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Rodzice, Dzieci i Młodzieży gorąco Was zachęcamy, żebyście w tym trudnym roku nie rezygnowali z zajęć MAF.

Obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań żeby były ciekawe, wartościowe, pomocne w procesie nauczania i bezpieczne.

————————————————————————————————–

PROGRAM

Szkoły podstawowe kl. 1-3

Szkoły podstawowe kl. 4-6

Szkoły podstawowe kl. 7-8

Szkoły ponadpodstawowe

————————————————————————————————-

Godziny: 8:30, 11:30 (do wyboru)

Ceny: jedno spotkanie; (wykład + film) 14 zł / spektakl 18 zł | trzy spotkania wykupione jednorazowo; (wykład + film) 12 zł / spektakl 16 zł

Konieczne wcześniejsze zgłoszenia w biurze kina: tel. 32 238 25 01; e-mail: biuro@amok.gliwice.pl

Wpłaty w kasie kina: tel. 32 231 56 99; e-mal: kasa@amok.gliwice.pl

Newsletter

zapisz się