Jutro bedzie nasze_no spoiler_1x1

Karta stałego widza

Regulamin

 1. Karta jest imienna i może z niej korzystać tylko osoba, której imię i nazwisko wpisane jest na jej odwrocie.
 2. Karta dotyczy wyłącznie seansów filmowych, znajdujących się programie kina, dostępnym na stronie internetowej oraz drukach.
 3. Karta uprawnia do otrzymania jednej wejściówki w cenie 1 zł.
 4. Warunkiem uzyskania w/w wejściówki jest wcześniejsze wykupienie sześciu biletów na seanse do kina AMOK w przeciągu 12 miesięcy od zakupu pierwszego biletu.
 5. Widz otrzymuje kartę przy zakupie pierwszego biletu, następnie powinien ją okazać w kasie przy zakupie kolejnych sześciu biletów w celu zaznaczenia tego w odpowiednich polach. Kiedy miejsca od 1 do 6 będą wypełnione, widz będzie mógł skorzystać z wejściówki.
 6. Karta nie sumuje się z innymi bonusami, tzn. wyłączone są z niej zaproszenia, wejściówki oraz karnety na przeglądy i niektóre imprezy (m.in. seanse seniora i dziecięce).
 7. Karta nie dotyczy seansów szkolnych, MAF oraz wydarzeń specjalnych typu transmisje i retransmisje spektakli. Tzn. na tych wydarzeniach nie można skorzystać z wejściówki z 1 zł, można jedynie uzyskać pieczątkę za udział w wydarzeniu.
 8. W przypadku imprez jednorazowych oraz decyzji dystrybutora kino AMOK zastrzega sobie ograniczenia w wydawaniu wejściówek.
 9. Zakup biletu/karnetu na cykle filmowe uprawnia do zaznaczenia jednego odpowiedniego pola.
 10. Kasa kina będzie prowadziła równoległą dokumentację tej akcji.
 11. Karta jest ważna 12 miesięcy od jej wydania.

Kino AMOK, ul. Dolnych Wałów 3; 44-100 Gliwice

Rezerwacja biletów: +32/231 56 99 lub kasa@amok.gliwice.pl

Newsletter

zapisz się