prześwietlenie 1×1-2

Karta stałego widza

Regulamin

  1. Karta jest imienna i może z niej korzystać tylko osoba, której imię i nazwisko wpisane jest na jej odwrocie.
  2. Karta dotyczy wyłącznie seansów filmowych, znajdujących się programie kina, dostępnym na stronie internetowej oraz drukach.
  3. Karta uprawnia do otrzymania jednej wejściówki w cenie 1 zł.
  4. Warunkiem uzyskania w/w wejściówki jest wcześniejsze wykupienie siedmiu biletów na seans do kina AMOK.
  5. Widz otrzymuje kartę przy zakupie pierwszego biletu, następnie powinien ją okazać w kasie przy zakupie kolejnych sześciu biletów w celu zaznaczenia tego w odpowiednich polach. Kiedy miejsca od 1 do 6 będą wypełnione, widz będzie mógł skorzystać z wejściówki.
  6. Karta nie sumuje się z innymi bonusami, tzn. wyłączone są z niej zaproszenia, wejściówki oraz karnety na przeglądy i niektóre imprezy.
  7. Karta nie dotyczy seansów szkolnych oraz MAF oraz wydarzeń specjalnych typu transmisje i retransmisje spektakli.
  8. W przypadku imprez jednorazowych oraz decyzji dystrybutora kino AMOK zastrzega sobie ograniczenia w wydawaniu wejściówek.
  9. Zakup biletu/karnetu na cykle filmowe uprawnia do zaznaczenia odpowiedniego pola.
  10. Kasa kina będzie prowadziła równoległą dokumentację tej akcji.

Kino AMOK, ul. Dolnych Wałów 3; 44-100 Gliwice

Rezerwacja biletów: +32/231 56 99 lub kasa@amok.gliwice.pl

Newsletter

zapisz się