Urban View, Vol. II | DKF Trans

Wydarzenie: Urban View, Vol. II | DKF Trans

• Wyjątkowy program filmów krótkometrażowych dedykowany szeroko pojętej miejskości.
• Przeniesiemy się w miejsca, gdzie estetyka pięknych kadrów spotyka się z realnymi pro-blemami społecznymi, a wykorzystanie komputerowych elementów obudzi pytania doty-czące współczesnej architektury i ukaże alternatywne spojrzenie na miejskość.
• Za pomocą unikatowych, eksperymentalnych technik autorzy filmów pytają o kondycję współczesnego świata zurbanizowanego, odczuwanie miasta przez ich użytkowników, a także generowanie nierówności społecznych, które architektura zdaje się żywo odzwiercie-dlać.

Goście pokazu:

Agata Twardoch – architektka i urbanistka, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej  (dyplom WAPŚl 2004, doktorat 2010). Zajmuje się dostępnym budownictwem mieszkaniowym i alternatywnymi formami zamieszkania, prowadzi badania naukowe, otwarte wykłady popularyzatorskie i warsztaty projektowe. Pisze do czasopism branżowych. Projektuje architekturę i wnętrza. Autorka książki System do mieszkania.

Paweł Harlender – freelancer, działacz miejski, członek zarządku OSOM (Ośrodek Studiów o Miescie Gliwice) 

Partnerem serii pokazów filmowych URBAN VIEW jest Collegium Da Vinci