Paciorki jednego różańca | wspominamy K.Kutza | DKF Trans

Wydarzenie: Paciorki jednego różańca | wspominamy K.Kutza | DKF Trans

Kazimierza Kutz, który odszedł od nas w grudniu mininego roku, 16 lutego obchodziłby
90 lat. To okazja, by wspomnieć tę wielką postać kina i kultury polskiej. Zapraszamy na pokaz filmu „Paciorki jednego różańca“, który wraz z wcześniejszymi obrazami „Sól ziemi czarnej“ i „Perła w koronie“ tworzy tryptyk poświęcony górniczemu Śląskowi oraz jego historii. Wprowadzenie do filmu wygłosi dr hab. Ilona Copik.

Wprowadzenie do filmu Pomiędzy filmem a życiem. „Paciorki…” w kontekście biografii reżysera i tożsamości regionu.

Ilona Copik – dr hab., pracuje w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych na Uniwersytecie Śląskim. Członkini Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami, Śląskiego Towarzystwa Filmowego. Wykładowczyni Akademii Polskiego Filmu oraz Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Autorka książek: Topografie i krajobrazy. Filmowy Śląsk (2017); Pomiędzy Gliwicami a Gleiwitz. Przestrzeń kulturowa miasta w twórczości Horsta Bienka (2013); współredaktorka tomów zbiorowych: Kultury obrazu-tabu-edukacja (2018), Edukacja przez słowo-obraz-dźwięk (2015). Prowadzi badania z zakresu antropologii filmu i mediów, kina polskiego oraz edukacji medialnej.