Obrazy bez autora | online

Wydarzenie: Obrazy bez autora | online

DATA PROJEKCJI: 24 czerwca, godz. 19:30
Film będzie dostępny przez 24 godziny od zakupu biletu jednak nie dłużej niż do 25 czerwca do godziny 19:30.
sprzedaż biletów rozpocznie się 24 czerwca o godzinie 18:00

OBRAZY BEZ AUTORA (Werk ohne Autor)  Niemcy/Włochy 2018 (185’)

Reż. Florian Henckel von Donnersmarck, wyk: Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer

Dramat/thriller. Historia oparta na biografii malarza Kurta Barnerta. Edukacja młodego Kurta rozpoczyna się przed wybuchem II wojny światowej wraz z wystawą dzieł uznawanych przez włodarzy nowej rzeczywistości za przejawy degeneracji świata sztuki. Kilka miesięcy później chłopak jest świadkiem aresztowania swej starszej kuzynki Elizabeth, dostrzegając w niej ofiarę obowiązującego czarno-białego sposobu myślenia. Przeżywszy wojnę, zaczyna studiować w Dreźnie malarstwo, jednakże w pewnym momencie zostaje zmuszony do odzwierciedlania w swych dziełach idei socrealistycznych. Siłując się z zewnętrznymi naciskami, które sprowadzają go do roli rzemieślnika na zamówienie, Kurt zaczyna tracić nadzieję na wyrażanie swego wnętrza poprzez obrazy. Historia trudnego dojrzewania chłopca do przyjęcia na siebie roli samoświadomego artysty przekazującego swoją sztuką emocje i refleksję miesza się z opowieścią o społecznych, politycznych i czysto ludzkich turbulencjach, których doświadczały Niemcy najpierw za czasów III Rzeczy, a później podziału na NRD i RFN.

  Nominacja do Oscara i Złotego Globu za najlepszy film nieanglojęzyczny;

dostęp: https://www.mojeekino.pl/vods/vod.10

Kupując bilet (15 zł) wybierz kino AMOK