’Kultura filmowa prowincji górnośląskiej’ | promocja książki Urszuli Biel oraz film 'Higiena małżeńska’

Kultura-filmowa-okladka

Kino AMOK, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Goethe Institut oraz Nowiny Gliwickie zapraszają na promocję książki dr Urszuli Biel, pt. Kultura Filmowa prowincji górnośląskiej. Kina, właściciele, widzowie oraz na pokaz filmu Higiena małżeńska.

Książka Urszuli Biel stanowi kontynuację pierwszej monografii autorki, dotyczącej kinematografii województwa śląskiego w latach 1918-1939. Obszarem obecnych badań stała się prowincja górnośląska, czyli część regionu, jaka przypadła Niemcom po I wojnie światowej. Dziś ten teren nazywa się Opolszczyzną, ale wtedy należały do niego również Gliwice, Bytom i Zabrze.

Przyglądamy się tutejszym kinom, ich właścicielom oraz publiczności, będącej ważnym ogniwem kultury filmowej. Obserwujemy kto chodził do kina, co oglądano, jako dobierano muzykę do pokazów, czy dźwięk wpłynął na seans filmowy. Poznajemy górnośląskich twórców, którzy zrobili kariery w kinematografii niemieckiej.

W dotychczasowych badaniach nad historią Górnego Śląska dominował problem relacji polsko-niemieckich. Nie zapominając o nich, autorka zajmuje się fenomenem kultury popularnej. W omawianym okresie jej najważniejszą częścią stał się film, który przeobraził lokalne społeczności i zdemokratyzował ich uczestnictwo w kulturze.

 

Urszula Biel - OSOBOWOŚĆ ROKU 2018

Urszula Biel – autorka pierwszej monografii poświęconej dziejom kina na Górnym Śląsku (Śląskie kina między wojnami, czyli przyjemność upolityczniona, Katowice 2002) oraz licznych tekstów poświęconych tej tematyce, w publikacjach zbiorowych polskich i zagranicznych.

Ponadto animatorka kultury filmowej, prowadzi kino studyjne Amok w Gliwicach, uhonorowane nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „Kino” (2012) oraz „Edukacja filmowa” (2017). Laureatka nagrody Prezydenta m. Gliwice w dziedzinie kultury (1999). Od 2016 roku prezeska Śląskiego Towarzystwa Filmowego.

Spotkanie poprowadzi Agata Tecl-Szubert

 

 

Archiwum emisji

18:15 piątek
12-03-2021
Duża sala
Higiena małżeńska
film edukacyjny Wolf Junger Austria 1922  61 min.