Czas Apokalipsy | Rok Josepha Conrada

Wydarzenie: Czas Apokalipsy | Rok Josepha Conrada

Z okazji Roku Josepha Conrada zapraszamy na pokaz legendarnego filmu Francisa Forda Coppoli CZAS APOKALIPSY, będącego lużną adaptacją powieści JĄDRO CIEMNOSCI autorstwa Józefa Teodora Konrada Korzeniowskiego.
Kopia została odnowiona cyfrowo. Pokaz poprzedzi wstęp prof. dr hab. Ireneusza Gielaty na temat „Wędrówka do piekła. Wątki apokaliptyczne w kulturze”.

Józef Teodor Konrad Korzeniowski był synem „polskich patriotów, zesłańców syberyjskich″, pisarzem zasłużonym dla kultury polskiej i światowej. Dzięki swojemu dorobkowi literackiemu „zajmuje niekwestionowaną pozycję klasyka literatury nowoczesnej, który zmienił oblicze prozy powieściowej″.

Ustanowienie roku 2017 Rokiem Josepha Conrada-Korzeniowskiego to forma uczczenia 160-lecia urodzin pisarza, autora takich powieści jak m.in. Jądro ciemności, Lord Jim, Smuga cienia czy Tajny agent. Rocznica urodzin artysty przypada 3 grudnia.

„Podejmowanie tematów ważnych dla starego kontynentu czyni go pisarzem uniwersalnym, który (…) nakreślił wizję »Europy bez granic«, stanowiącą podstawę trwałego pokoju między narodami Europy. (…) Wpływ twórczości Josepha Conrada na współczesną literaturę ma wymiar ponadczasowy, a jego dzieła (…) na zawsze weszły do kanonu lektur. Powstający pod wpływem literatury polskich romantyków dorobek pisarski Josepha Conrada, zawiera uniwersalne wartości etyczne″ (cytaty z uchwały Roku Conrada za PAP).