Akademia Polskiego Filmu | semestr I

Wydarzenie: Akademia Polskiego Filmu | semestr I

O PROJEKCIE

Akademia Polskiego Filmu to dwuletni kurs historii polskiego filmu fabularnego, prowadzony na poziomie akademickim. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, składają się z godzinnych wykładów oraz projekcji dwóch filmów. Akademia powstała w Warszawie w 2009 roku. W kolejnych latach doszły filie w: Łodzi, Kielcach, Krakowie, Wrocławiu. W roku akademickim 2014/2015 dołączą Gliwice.

Akademia Polskiego Filmu została stworzona przede wszystkim z myślą o studentach, otwarta jest również dla wolnych słuchaczy, niezależnie od wieku, czy wykształcenia. Wykładowcami są profesorowie i doktorzy z wielu uniwersytetów z całej Polski, a także krytycy filmowi. Każde zajęcia prowadzone są przez inną osobę, znawcę danego tematu.

Program Akademii, składający się z ponad stu tytułów i rozłożony na cztery semestry, obrazuje dorobek polskiego kina fabularnego w szerokim spektrum nazwisk, gatunków i tematów. Podstawą ich wyboru były dopełniające się kryteria: rangi osiągnięć i poszukiwań artystycznych oraz szczególnie życzliwego przyjęcia przez widownię. Chronologiczna konstrukcja programu ułatwia poznanie tendencji dominujących w danym okresie i kierunków rozwojowych. (…) Akademia Polskiego Filmu uzupełnia humanistyczne programy wyższych uczelni, jednocześnie pełniąc funkcje wolnej wszechnicy. Otwiera się przed tymi wszystkimi, którzy chcieliby scalić i pogłębić historyczną wiedzę o rodzimym filmie – napisał dr Rafał Marszałek, konsultant naukowy Akademii.

Akademia Polskiego Filmu powstała z inicjatywy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który jest głównym organizatorem projektu. Organizatorem Akademii w Gliwicach jest kino studyjne AMOK. Inicjatorzy czynią starania, by – podobnie jak w innych miastach – wybrane śląskie uczelnie uznały Akademię Filmu Polskiego za zajęcia fakultatywne lub ponadprogramowe. O dostaniu się na zajęcia Akademii decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt został objęty honorowym patronatem Rektora Politechniki Śląskiej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zapisy na I semestr:
online: apf@amok.gliwice.pl  |  osobiście: kino AMOK, ul. Dolnych Wałów 3; 44-100 Gliwice; tel. +32/238 25 01

Cena karnetu na jeden semestr: 100 zł
do kupienia w kasach kina, po uprzednim zapisaniu się online lub osobiście.

Bilety na pojedyncze zajęcia: 10 zł
do kupienia w kasach kina lub online


REGULAMIN

ZASADY ZALICZANIA SEMESTRU I


Koordynator i opiekun naukowy APF w Gliwicach: Dr Urszula Biel: apf@amok.gliwice.pl

Facebook APF w Gliwicach:
https://www.facebook.com/gliwiceapf

Polecane strony www:
www.akademiapolskiegofilmu.plwww.facebook.pl/akademiefilmowe