Warsztat o współpracy

  min.

opis:

Każdy z filmów projektu „Mój przyjaciel film” oglądamy z pedagogiem jako przewodnikiem. On/ona udziela wstępnych instrukcji, sprawdza na bieżąco odbiór filmu przez dzieci, pozostaje czujnym na ich reakcje. Późniejsze warsztaty eksplorują potencjał danego filmu, wykorzystując różnorodne techniki pracy z dziećmi – ćwiczenia ruchowe, działania plastyczne, muzyczne, teatralne – do poruszenia wybranego tematu. Ich celem jest wspieranie dzieci w rozwijaniu empatii, kreatywności, pewności siebie i rozumienia świata. 

Warsztaty poprowadzi Marcin Drzazga – pedagog, od 15 lat tworzy i prowadzi warsztaty dla dzieci, rodziców i dla tych wszystkich, którym bliski jest rozwòj, twórczość i zabawa. Tata czteroletniego Konstantego.

Warsztaty towarzyszą filmom programu „Mój przyjaciel film”. Nie ma możliwość uczęszczania na same warsztaty.

Informacje organizacyjne – zapisy, karnety, bilety