Szczedryk | Щедрик

 122 min.

tytuł oryginalny:
Shchedryk
gatunek:
dramat, wojenny
reżyseria:
Olesya Morgunets-Isaenko
kraj produkcji:
Ukraina, Polska
rok produkcji:
2021
napisy:
polskie
opis:

„Carol of the Bells” to historia o trzech rodzinach – ukraińskiej, polskiej i żydowskiej – o ich wspólnym życiu w dużym domu w Stanisławowie w latach 1938-1944. Kiedy Sowieci, a później Niemcy okupują miasto, Żydzi i Polacy są prześladowani i mordowani. Ukraińska nauczycielka, poświęcając swoje życie, ratuje dzieci sąsiadów i własna córkę.
Film oparty jest o reminiscencje Teresy, słynnej nowojorskiej piosenkarki, która została wtedy uratowana. Wspomina te wydarzenia w noc Bożego Narodzenia, czekając na lot do Jarosławy – Ukrainki, z którą wspólnie przeżyła wojnę. Jedyne, co Teresie zostało z tamtych czasów, to pieśń ukraińska – „Szczedryk” (oryginalna piosenka, na której bazuje „Carol of the Bells”). Teraz marzy o śpiewaniu go razem z Jarosławą.

«Щедрик» — це розповідь про три родини — українську, польську та єврейську, а також про їхнє спільне життя у великому будинку в Станіславові в 1938-1944 роках. Це час, коли спочатку радянська влада, а згодом німці окуповують місто, а євреїв та поляків переслідують і вбивають. Українська вчителька, пожертвувавши своїм життям, рятує сусідських дітей і власну доньку.
Фільм оснований на спогадах Терези, відомої нью-йоркської співачки, яку тоді врятували. Про ці події вона згадує в різдвяну ніч, чекаючи свого рейсу до Ярослави – українки, з якою пережили війну. Єдине, що залишилося у Терези з тих часів, це українська пісня – «Щедрик» (оригінальна пісня, на якій заснована «Carol of the Bells»). Тепер вона мріє заспівати її разом із Ярославою.