Alfabet

 109 min.

tytuł oryginalny:
reż. E. Wagenhofer | Niemcy/Austria 2013
opis:

27 (śr) maja
godz. do wyboru – 8:30, 11:30

temat  |  Szybciej, lepiej, więcej: co to jest edukacja? 

wątki  |  edukacja, system, inteligencja, filozofia, dokument, testy PISA

przedmioty  |  g. wychowawcza, biologia, etyka, j.polski, matematyka 

98% dzieci po urodzeniu ma wysokie IQ, ale po ukończeniu szkoły zaledwie 2% z nich osiąga takie same wyniki. Film pokazuje, w jaki sposób współczesny system edukacji determinuje nasz sposób patrzenia na świat i kształtuje naszą osobowość.