Karta stałego widza

Regulamin

  1. Karta jest imienna i może z niej korzystać tylko osoba, której imię i nazwisko wpisane jest na jej odwrocie.
  2. Karta dotyczy wyłącznie seansów filmowych, znajdujących się programie kina, dostępnym na stronie internetowej oraz drukach.
  3. Karta uprawnia do otrzymania jednej wejściówki w cenie 1 zł.
  4. Warunkiem uzyskania w/w wejściówki jest wcześniejsze wykupienie pięciu biletów na seans do kina AMOK.
  5. Widz otrzymuje kartę przy zakupie pierwszego biletu, następnie powinien ją okazać w kasie przy zakupie kolejnych czterech biletów w celu zaznaczenia tego w odpowiednich polach. Kiedy miejsca od 1 do 5 będą wypełnione, widz będzie mógł skorzystać z wejściówki.
  6. Karta nie sumuje się z innymi bonusami, tzn. wyłączone są z niej zaproszenia, wejściówki oraz karnety na przeglądy i niektóre imprezy.
  7. Karta nie dotyczy seansów szkolnych oraz MAF.
  8. W przypadku imprez jednorazowych kino AMOK zastrzega sobie ograniczenia w wydawaniu wejściówek.
  9. Kasa kina będzie prowadziła równoległą dokumentację tej akcji.

 

Newsletter

zapisz się