Młodzieżowa Akademia Filmowa


OGLĄDAMY - SŁUCHAMY - ROZMAWIAMY

Młodzieżowa Akademia Filmowa to cykl projekcji filmowych połączonych z wykładami, warsztatami i rozmowami o filmie. Nasza propozycja skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Starannie wybieramy filmy, które oprócz walorów artystycznych, wpisują się w edukacyjne treści podstawy programowej.

Program uwzględnia bieżące problemy obecne w szeroko pojętej przestrzeni społecznej i kulturowej. Młody człowiek: uczy się świadomego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, zdobywa wiedzę o dorobku światowej kinematografii, rozwija kompetencje medialne, kształtuje i rozwija gust estetyczny, rozbudza ciekawość poznawczą, poszerza wiedzę w zakresie edukacji historycznej, przyrodniczej, językowej, kształtuje system wartości, pogłębia rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny, uczy się właściwego zachowania w miejscach kultury...

Prelekcje prowadzone przez doświadczonych specjalistów, przybliżają konteksty filmów. Dają narzędzia, dzięki którym uczniowie będą potrafili lepiej je rozumieć i interpretować.

Kino Amok od ponad 25. lat prowadzi autorski projekt edukacji medialnej - Młodzieżowa Akademia Filmowa. W każdym roku szkolnym bierze w nim udział około 20. tysięcy dzieci i młodzieży.

Programy edukacyjne kina Amok w 2016 roku, na FPFF w Gdyni, otrzymały nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w kategoria "Edukacja Filmowa". Corocznie otrzymywały Certyfikat FINA, potwierdzający ich wysoki poziom i artystyczny i merytoryczny oraz zgodność z celami i treściami kształcenia, zawartymi w obowiązującej w szkołach podstawie programowej.

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FILMOWA  w nowej rzeczywistości

Co pozostaje niezmienne:

  • zapisy od września, spotkania od października
  • dbałość o wysoki poziom merytoryczny i artystyczny, dobór filmów, tematów i wykładowców
  • nasze zaangażowanie w tworzenie i funkcjonowanie projektu
  • kompatybilność z podstawą programową
  • sens uczestnictwa w zajęciach MAF

Co nowego:

  • nowe filmy, tematy, nowi wykładowcy (oczywiście nie wszyscy)
  • zamiast programu rocznego, co miesiąc nowe propozycje dla danej grupy wiekowej
  • w miejsce papierowej książeczki informacja online
  • spotkania w mniejszych grupach
  • zachowanie wszystkich obecnie obowiązujących wytycznych sanitarnych; odstępy między uczestnikami / klasami, klimatyzowana sala, dbałość o dystans w holu kina, dezynfekcja, maseczki, na sali kinowej nie jemy

Drodzy  Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Rodzice, Dzieci i Młodzieży gorąco Was zachęcamy, żebyście w tym trudnym roku nie rezygnowali z zajęć MAF. Obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań żeby były ciekawe, wartościowe, pomocne w procesie nauczania i bezpieczne.

 

Projekt współfinansowany przez:

Godziny spotkań: 8.30, 11.30, 12.15 (do wyboru)

Ceny: jedno spotkanie (wykład+film) 14 zł

Zgłoszenia: biuro kina | tel. 32/238 25 01 | e-mail: biuro@amok.gliwice.pl

Wpłaty: kasa kina | tel. 32/ 231 56 99 | kasa@amok.gliwice.pl

Adres: ul. Dolnych Wałów 3, 44-100 Gliwice


Newsletter

zapisz się