MAF 2018/19 | szkoły podstawowe | klasy 4-6


Filmy nie tylko pogłębiają wiedzę o otaczającym nas świecie, ale także stanowią ważny czynnik w rozwoju emocjonalnym młodego człowieka. Film jako sztuka, która w szczególny sposób angażuje emocje, jest dla młodych widzów niczym zwierciadło, w którym nie tylko mogą ocenić postępowanie bohaterów, ale przede wszystkim zobaczyć na ekranie samych siebie. Prezentowane w MAF obrazy wraz z przygotowanymi scenariuszami lekcji pomogą Państwu przeprowadzić z uczniami gorące dyskusje na lekcjach wychowawczych, lekcjach języka polskiego i nie tylko. Tematy spotkań/filmów wpisują się w podstawę programową kształcenia ogólnego w szkole podstawowe

W tym roku m.in. poznamy bohaterów, którzy:

- wychodzą naprzeciw trudnościom, na które nie mają wpływu: BIEGNIJ AMELIO!, CUDOWNY CHŁOPAK

- odnajdują w sobie siłę i potrafią postawić się rówieśnikom: JESTEM WILLIAM

- mierzą się ze swoimi słabościami i stają się otwarci na inność: NA LINII WZROKU

- pomimo braku wzorców z domu, chcą postępować etycznie: BLANKA

- nie kierują się uprzedzeniami w poznawaniu świata i ludzi: PRZYGODA NELLY

- mają świadomość, że nasza aktywność w sieci nie pozbawiona jest konsekwencji: LABIRYNT

- dzięki więzi ze zwierzętami rozwijają empatię: WICHER 2

- znajdują pasję pomagającą pokonać bariery: MIŁOŚĆ PISANA BRAILLEMNa linii wzroku

09.10.2018 (wtorek) / 10.10.2018 (środa)

temat | W wodzie nie widać różnicy


Biegnij Amelio!

14.11.2018 (środa) / 15.11.2018 (czwartek)

temat | Każdy ma swoje K2


Cudowny chłopak

13.12.2018 (czwartek) / 14.12.2018 (piątek)

temat | Czy wygląd definiuje człowieka?


Blanka

23.01.2019 (środa) / 24.01.2019 (czwartek)

temat | Bezdomny nie znaczy bez zasad


Miłość pisana Braillem

26.02.2019 (wtorek) / 27.02.2019 (środa)

temat | Sztuka w życiu człowieka. Jak niepełnosprawni odbierają świat


Labirynt

21.03.2019 (czwartek) / 22.03.2019 (piątek)

temat |  Prawo do bycia zapomnianym. Czy da się wyjść z sieci?


Wicher 2: Na przekór wszystkiemu

9.04.2019 (wtorek) / 10.04.2019 (środa)

temat | Jak cywilizacja ruszyła z kopyta dzięki udomowieniu konia


Pan Hublot | Chór | Kiosk | Paul Niedźwiedzia opowieść

maj, termin do uzgodnienia

temat | Rówieśnik, rodzic, nauczyciel… Porozmawiamy o relacjach


Jestem William

22.05.2019 (środa) / 23.05.2019 (czwartek)

temat | Za co kochamy mamy?


Przygoda Nelly

13.06.2019 (czwartek) / 14.06.2019 (piątek)

temat | Wybieram przygodę zamiast uprzedzeńNewsletter

zapisz się