• Przedszkolna Akademia Filmowa 2017/2018
  • Młodzieżowa Akademia Filmowa

Młodzieżowa Akademia Filmowa 2019/2020


Obserwując, w jak dużym stopniu obraz zawładnął naszym poznawaniem świata, nauczyciel  nie powinien pozostać obojętnym wobec edukacji medialnej, bowiem te umiejętności mogą się przydać na każdym z przedmiotów. W napiętych programach szkolnych nie zawsze jest dla niej miejsce, więc kino AMOK stara się wychodzić naprzeciw z projektem Młodzieżowej Akademii Filmowej, ufając, że spotka się on z Państwa zainteresowaniem.

Częścią edukacji medialnej jest film i to właśnie on zajmuje główne miejsce w programie, który oferujemy szkołom, mając nadzieję, że znajdą w nim pomoc w realizowaniu podstawy programowej.

Wszystkim projekcjom filmowym będą towarzyszyły spotkania poruszające określony temat, prowadzone przez specjalistów z danej dziedziny. Oprócz tego podajemy słowa klucze, czyli dodatkowe problemy, jakie zawiera dany tytuł. Proszę też zwrócić uwagę na „przedmioty”– chodzi nam o to, by spotkania w ramach Młodzieżowej Akademii  Filmowej były przydatne w szerokich kontekstach edukacji i wychowania, a nauczyciele różnych przedmiotów oraz pedagodzy mogli znaleźć przydane narzędzia do realizacji swoich zadań.

Zapewniamy, że wszystkie filmy zostały przez nas starannie wybrane z ponad 300 pozycji, jakie corocznie wchodzą na polskie ekrany. Znalazły się wśród nich zarówno dobrze znane, wartościowe hity, jak i tytuły mniej popularne, które chcemy pomóc Państwu odkryć. Kilka rzeczy zdobyliśmy specjalnie z myślą o tym programie.


Laureat Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej  w kategorii EDUKACJA FILMOWA.

Dwukrotnie zostaliśmy tak znacząco docenieni i zauważeni. W roku 2013 kino AMOK otrzymało nagrodę dla NAJLEPSZEGO KINA, a w roku 2017 dla NAJLEPSZEJ EDUKACJI FILMOWEJ w Polsce.


Program Młodzieżowej Akademii Filmowej na rok szkolny 2019/2020 otrzymał Certyfikat Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego. Stwierdza  on zgodność proponowanego programu edukacji filmowej z celami i treściami kształcenia, zawartymi w aktualnie obowiązującej w polskich szkołach podstawie programowej kształcenia ogólnego. Programy, które otrzymały Certyfikat są programami na wysokim poziomie merytorycznym i artystycznym.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM

Szkoły podstawowe kl. 1-3

Szkoły podstawowe kl. 4-6

Szkoły podstawowe kl. 7-8                                   

Szkoły ponadpodstawowe

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Godziny: 8:30, 11:30, 12:15 (do wyboru)

Ceny:
jedno spotkanie (wykład+film) 14 zł

Karnet:
3-5 spotkań 12 zł/spotkanie
6-12 spotkań 10 zł/spotkanie

Karnet 6-12 można wykupić w dwóch ratach po uzgodnieniu z biurem kina AMOK.

Konieczne wcześniejsze zgłoszenia w biurze kina:
tel. 32 238 25 01; e-mail: biuro@amok.gliwice.pl

Wpłaty - kasa kina:
tel. 32 231 56 99; e-mal: kasa@amok.gliwice.pl

Newsletter

zapisz się