Akademia Polskiego Filmu | Zasady zaliczania semestru II

Wszyscy uczestnicy zajęć mogą otrzymać zaświadczenie o uczęszczaniu na APF, warunkiem jest obecność na zajęciach (możliwe są 3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze); prosimy o zadeklarowanie chęci otrzymania takiego zaświadczenia na ostatnich zajęciach.

Studenci oraz wolni słuchacze, którzy chcą uzyskać zaliczenie na ocenę, muszą wziąć udział w rozmowie zaliczeniowej, odpowiadając na jedno z poniższych zagadnień.

Termin rozmowy: 2.06.2015, g. 17.00 lub 18.00

Zagadnienia egzaminacyjne - SEMESTR II:

 1. Matka Joanna od Aniołów – strategie adaptacyjne i estetyczne oraz możliwe interpretacje problematyki filmu Kawalerowicza.
 2. Polemika z etosem bohaterskim (Zezowate szczęści, Nikt nie woła, Salto, Jak być kochaną).
 3. Rewizja mitów narodowych (Jak być kochaną, Salto, Zezowate szczęście).
 4. Wojna i trauma powojenna w późnych filmach Polskiej Szkoły Filmowej (Świadectwo urodzenia, Zezowate szczęście, Nikt nie woła, Salto, Jak być kochaną).
 5. Inne spojrzenie: wojna oczami dziecka i SS-manki (Świadectwo urodzenia i Pasażerka).
 6. Konfrontacja postaw życiowych (Nóż w wodzie i Struktura kryształu).
 7. Konstrukcja czasu i przestrzeni w filmach Wojciecha Hasa (Jak być kochaną i Rękopisu znalezionego w Saragossie).
 8. Nowa formuła widowiska historycznego (Faraon).
 9. Nowatorstwo wczesnych filmów Jerzego Skolimowskiego (Rysopis, Ręce do góry).
 10. Outsider jako bohater filmowy lat 60. (Żywot Mateusza, Rysopis, Ręce do góry, Słońce wschodzi raz na dzień).
 11. Nietypowe gatunki filmowe: przypowieść, ballada, esej (Żywot Mateusza, Słońce wschodzi raz na dzień, Iluminacja).
 12. Debiuty drugiej połowy lat 60. – osobista odpowiedzialność artysty, rewizja tradycyjnych konwencji, nowy model dramaturgii (Ręce do góry, Rysopis, Żywot Mateusza, Słońce wschodzi raz na dzień).
 13. Wątki filozoficzne i egzystencjalne w twórczości Krzysztofa Zanussiego (Struktura kryształu i Iluminacja).
 14. Śląsk Kazimierza Kutza (Sól ziemi czarnej i Perła w koronie).
 15. Źródła wspólnoty (Sami swoi, Sól ziemi czarnej, Perła w koronie).
 16. Fenomen „kina kultowego” (Sami swoi lub Rejs).
 17. Wajdowskie adaptacje Iwaszkiewicza (Brzezina, Panny z Wilka).
 18. Poetyka filmu "Trzeba zabić tę miłość": między realizmem a groteską.

Newsletter

zapisz się