Akademia Polskiego Filmu | Zasady zaliczania semestru I

- wszyscy uczestnicy zajęć mogą otrzymać zaświadczenie o uczęszczaniu na APF, warunkiem jest obecność na zajęciach (możliwe są 3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze); prosimy o zadeklarowanie chęci otrzymania takiego zaświadczenia na przedostatnich zajęciach;

- studenci oraz wolni słuchaczy, którzy chcą uzyskać zaliczenie na ocenę, muszą wziąć udział w rozmowie zaliczeniowej w terminach podanych poniżej; na przedostatnich zajęciach należy zadeklarować wybrany termin;

Terminy rozmowy zaliczeniowej:

27.01.2015 (wt) g. 16.00 (przed ostatnim spotkaniem)

27.01.2015 (wt) g. +/- 21.00 (po ostatnim spotkaniu)

03.02.2015 (wt) g. 17.00

Zagadnienia egzaminacyjne - SEMESTR I:

1. „Kino zmienia obraz świata”. Kontekst kulturowy pierwszych filmów polskich.

2. Mocny człowiek – film niemy o ambicjach artystycznych.

3. Cechy stylistyczne kina międzywojennego, popularne tematy i gatunki: melodramat, komedia, film historyczny (Mogiła Nieznanego Żołnierza, Młody las, Znachor, Jadzia).

4. Obraz społeczeństwa polskiego w polskim kinie lat 30. (Jadzia, Strachy, Dziewczęta z Nowolipek, Znachor).

5. Kino żydowskie. Przykład Dybuka.

6. Obraz obozu koncentracyjnego w filmie Ostatni etap na tle innych przekazów.

7. Obraz okupacji w pierwszych filmach powojennych (Zakazane piosenki).

8. Socrealizm: wymagania doktryny i cechy stylu (Przygoda na Mariensztacie, Celuloza).

9. Odwilż a geneza „czarnych” filmów obyczajowych i „czarnej serii” dokumentalnej. Podjęcie tematów tabu (Zagubione uczucia i Baza ludzi umarłych).

10. Próba przezwyciężenia socrealistycznych schematów (Godziny nadziei, Zimowy zmierzch, Człowiek na torze, Zagubione uczucia).

11. Konsekwencje społeczne i psychologiczne wojny i okupacji (Pożegnania, Krzyż Walecznych, Popiół i diament i Ostatni dzień lata).

12. Szkoła Polska jako rozrachunek z historią najnowszą: różnorodność postaw, nurtów i poetyk (Kanał, Eroica, Popiół i diament, Krzyż Walecznych).

13. KanałEroica – dwa różne obrazy Powstania Warszawskiego. Porównanie stylu Andrzeja Wajdy i Andrzeja Munka.

14. Dylematy moralne Maćka Chełmickiego (Popiół i diament).

15. Studium postaw w Eroice Andrzeja Munka.

16. Ostatni dzień lataPociąg jako filmy nurtu psychologiczno-egzystencjalnego Polskiej Szkoły Filmowej.

17. Pożegnania Wojciecha Jerzego Hasa. Świat na opak, ironiczne traktowanie form międzyludzkich, parodie konwencji.

18. Cezura roku 1956 – portret młodej inteligencji czasów odwilży (Do widzenia do jutra, Niewinni czarodzieje).

Newsletter

zapisz się